Spomenica Marko Ulićević (1919–1999)

Memorial Marko Ulićević (1919–1999)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
31
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
48
ISBN:
86-7215-122-4
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/49p3
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI