Spomenica Mihailo Lalić (1914–1992)

Memorial Mihailo Lalić (1914–1992)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
25
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
214
ISBN:
86-7215-109-7
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/g4q5
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI