Spomenica Milan Milutinović (1916–1996)

Memorial Milan Milutinović (1916–1996)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
27
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
44
ISBN:
86-7215-083-X
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/kqdp
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI