Spomenica Milan Milutinović (1916–1996)

Memorial Milan Milutinović (1916–1996)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
27
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
44
ISBN:
86-7215-083-X
Bibliografska jedinica:

Spomenica Milan Milutinović (1916–1996), Spomenice preminulim članovima Akademije, 27, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1996.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/kqdp
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI