Spomenica Milorad Mijušković (1922–2011)

Memorial Milorad Mijušković (1922–2011)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
47
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
80
ISBN:
978-86-7215-360-6
COBISS.CG-ID:
2729627
Bibliografska jedinica:

Spomenica Milorad Mijušković (1922–2011), Spomenice preminulim članovima Akademije, 47, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2015.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/i893
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI