Spomenica Miloš Vušković (1900-1975)

Memorial Miloš Vušković (1900-1975)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
3
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
60
ISBN:
86-7215-045-7
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/jht0
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI