Spomenica Milosav Babović (1921–1997)

Memorial Milosav Babović (1921–1997)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
33
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
84
ISBN:
86-7215-134-8
COBISS.CG-ID:
4713232
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/kq39
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI