Spomenica Milosav Babović (1921–1997)

Memorial Milosav Babović (1921–1997)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
33
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
84
ISBN:
86-7215-134-8
COBISS.CG-ID:
4713232
Bibliografska jedinica:

Spomenica Milosav Babović (1921–1997), Spomenice preminulim članovima Akademije, 33, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2002.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/kq39
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI