Spomenica Miomir Savićević (1916–1996)

Memorial Miomir Savićević (1916–1996)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
26
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
44
ISBN:
86-7215-080-5
Bibliografska jedinica:

Spomenica Miomir Savićević (1916–1996), Spomenice preminulim članovima Akademije, 26, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1997.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/jdr2
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI