Spomenica Miomir Savićević (1916–1996)

Memorial Miomir Savićević (1916–1996)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
26
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
44
ISBN:
86-7215-080-5
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/jdr2
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI