Spomenica Mirčeta Đurović (1924–2011)

Memorial Mirčeta Đurović (1924–2011)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
45
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
46
ISBN:
978-86-7215-339-2
COBISS.CG-ID:
24752400
Bibliografska jedinica:

Spomenica Mirčeta Đurović (1924–2011), Spomenice preminulim članovima Akademije, 45, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2014.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/die6
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI