Spomenica Niko S. Martinović (1914-1975)

Memorial Niko S. Martinović (1914-1975)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
1
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
80
ISBN:
86-7215-051-1
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/ftme
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI