Spomenica Niko S. Martinović (1914-1975)

Memorial Niko S. Martinović (1914-1975)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
1
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
80
ISBN:
86-7215-051-1
Bibliografska jedinica:

Spomenica Niko S. Martinović (1914-1975), Spomenice preminulim članovima Akademije, 1, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1994.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/ftme
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI