Spomenica Novo Vuković (1937–2002)

Memorial Novo Vuković (1937–2002)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
36
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
106
ISBN:
86-7215-146-1
COBISS.CG-ID:
8188944
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/jvyg
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI