Spomenica Pavle Mijović (1914–1996)

Memorial Pavle Mijović (1914–1996)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
24
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
74
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/dtd5
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI