Spomenica Radonja Vešović (1924–2011)

Memorial Radonja Vešović (1924–2011)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
44
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
90
ISBN:
978-86-7215-331-6
COBISS.CG-ID:
23670288
Bibliografska jedinica:

Spomenica Radonja Vešović (1924–2011), Spomenice preminulim članovima Akademije, 44, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2013.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/4ire
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI