Spomenica Rajko Vujičić (1940–2016)

Memorial Rajko Vujičić (1940–2016)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
56
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
52
ISBN:
978-86-7215-485-6
COBISS.CG-ID:
16227588
Bibliografska jedinica:

Spomenica Rajko Vujičić (1940–2016), Spomenice preminulim članovima Akademije, 56, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2021.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/d42v
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI