Spomenica Slavko Mijušković (1912–1989)

Memorial Slavko Mijušković (1912–1989)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
13
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
56
ISBN:
86-7215-063-5
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/jdan
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI