Spomenica Slobodan Kalezić (1944–2007)

Memorial Slobodan Kalezić (1944–2007)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
43
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
112
ISBN:
978-86-7215-321-7
COBISS.CG-ID:
23179024
Bibliografska jedinica:

Spomenica Slobodan Kalezić (1944–2007), Spomenice preminulim članovima Akademije, 43, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2013.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/dcg3
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI