Spomenica Svetomir Ivanović (1943–2018)

Memorial Svetomir Ivanović (1943–2018)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
54
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
40
ISBN:
978-86-7215-487-0
COBISS.CG-ID:
16232196
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/cnej
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI