Spomenica Vladimir Lepetić (1920–1995)

Memorial Vladimir Lepetić (1920–1995)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
23
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
26
ISBN:
86-7215-092-9
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/gttq
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI