Spomenica Vladislav Vlahović (1921–1994)

Memorial Vladislav Vlahović (1921–1994)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
21
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
40
ISBN:
86-7215-065-1
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/j7rs
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI