Spomenica Vojin Dajović (1914–1993)

Memorial Vojin Dajović (1914–1993)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
19
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
50
ISBN:
86-7215-064-3
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/ai65
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI