Spomenica Vučina Šćekić (1945–2018)

Memorial Vučina Šćekić (1945–2018)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
55
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
48
ISBN:
978-86-7215-486-3
COBISS.CG-ID:
16230660
Bibliografska jedinica:

Spomenica Vučina Šćekić (1945–2018), Spomenice preminulim članovima Akademije, 55, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2021.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/l83x
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI