Spomenica Vuko Pavićević (1914-1978)

Memorial Vuko Pavićević (1914-1978)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
4
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
66
ISBN:
86-7215-047-3
Bibliografska jedinica:

Spomenica Vuko Pavićević (1914-1978), Spomenice preminulim članovima Akademije, 4, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1994.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/1ezk
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI