Spomenica Vuko Pavićević (1914-1978)

Memorial Vuko Pavićević (1914-1978)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
4
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
66
ISBN:
86-7215-047-3
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/1ezk
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI