Spomenica Vuko Radović (1910–1996)

Memorial Vuko Radović (1910–1996)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
28
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
108
ISBN:
86-7215-137-2
COBISS.CG-ID:
5766672
Bibliografska jedinica:

Spomenica Vuko Radović (1910–1996), Spomenice preminulim članovima Akademije, 28, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2003.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/c93n
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI