Spomenica Zarija Bešić (1905-1989)

Memorial Zarija Bešić (1905-1989)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
12
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
30
ISBN:
86-7215-055-4
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/bhd0
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI