Spomenica Zvonimir Damjanović (1929–2004)

Memorial Zvonimir Damjanović (1929–2004)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
39
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
44
ISBN:
978-86-7215-189-3
COBISS.CG-ID:
11265552
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/gx4p
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI