Štamparska i književna djelatnost Božidara Vukovića Podgoričanina

Printing and Literary Activity of Božidar Vukovlć Podgoričanin
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Muzeji i galerije Totograda
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
29–30. 9. 1983.
Broj knjige u ediciji:
13
Broj knjige u odjeljenju:
4
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
336
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/nydr
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Чедо Вуковић: УВОДНА РИЈЕЧ
 2. Јевто М. Миловић: ДОДЈЕЉИВАЊЕ ПЛЕМИЋКЕ ТИТУЛЕ И ГРБА БОЖИДАРУ ВУКОВИЋУ И ЊЕГОВИМ ПОТОМЦИМА ОД СТРАНЕ ШПАНСКОГ КРАЉА И РИМСКО-ЊЕМАЧКОГ ЦАРА КАРЛА V (1500–1558)
 3. Ристо В. Радуновић: О ИМЕНИМА ВОЈВОДЕ БОЖИДАРА ВУКОВИЋА ПОДГОРИЧАНИНА
 4. Рајка Вујошевић: О НЕКИМ БИОГРАФСКИМ ПОДАЦИМА О БОЖИДАРУ ВУКОВИЋУ ПОДГОРИЧАНИНУ И О МОЛИТВЕНИКУ — ЗБОРНИКУ ЗА ПУТНИКЕ ИЗ МАРЦИЈАНЕ
 5. Павле Мијовић: НАША И ВЕНЕЦИЈАНСКА ШТАМПАНА КЊИГА
 6. Јованка Максимовић: ЈЕВАНЂЕЉЕ ИВА НИКОЛЕ ЛОВИЋА ОТ ПАШТРОВИЋА
 7. Сретен Петковић: БОЖИДАР ВУКОВИЋ И ИЛУСТРАЦИЈЕ РУСКИХ И УКРАЈИНСКИХ ШТАМПАНИХ КЊИГА XVI И XVII BEKA
 8. Рајко Вујичић: О НЕКИМ ИКОНОГРАФСКИМ ОСОБЕНОСТИМА ИЛУСТРАЦИЈА БОЖИДАРА ВУКОВИЋА И ЊИХОВИМ ОДЈЕЦИМА У НАШЕМ САКРАЛНОМ СЛИКАРСТВУ
 9. Надежда Р. Синдик: КЊИЖЕВНЕ ОДЛИКЕ ПРЕДГОВОРА И ПОГОВОРА У ИЗДАЊИМА БОЖИДАРА ВУКОВИЋА
 10. Божидар Шекуларац: НЕКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ ЦРКВЕНИХ ТЕКСТОВА ИЗДАЊА БОЖИДАРА ВУКОВИЋА
 11. Катарина Мано-Зиси: ЗБОРНИЦИ ЗА ПУТНИКЕ БОЖИДАРА ВУКОВИЋА У СВЕТЛУ САЧУВАНИХ ПРИМЕРАКА
 12. Ристо Ковијанић: НЕКОЛИКО ПОДАТАКА О РАСТУРАЊУ КЊИГА БОЖИДАРА ВУКОВИЋА
 13. Харалампије Поленаковић: KAPA ТРИФУН И ИЗДАЊА БОЖИДАРА ВУКОВИЋА HA ТЕРЕНУ МАКЕДОНИЈЕ
 14. Лазар Чурчић: НЕКИ ПРОБЛЕМИ ПРЕШТАМПАНИХ ИЗДАЊА БОЖИДАРА И ВИЋЕНЦА ВУКОВИЋА
 15. Петар Момировић: РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ИЗДАЊА БОЖИДАРА ВУКОВИЋА HA САДАЊЕМ ПОДРУЧЈУ ВОЈВОДИНЕ
 16. Вукица Поповић: КЊИГЕ БОЖИДАРА ВУКОВИЋА У РУМУНИЈИ
 17. Милош Милошевић: НОВИ ИЗВОРИ КОТОРСКОГ, ВАТИКАНСКОГ И МЛЕТАЧКОГ АРХИВА О ДЈЕЛАТНОСТИ ВУКОВИЋА, ШТАМПАРА И КЊИЖАРÂ XVI ВИЈЕКА