Stara crnogorska književnost

(selektivna bibliografija)

Autor / Autori:
Old Montenegrin Literature
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
(selective bibliography)
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
6
Broj knjige u odjeljenju:
1
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
712
ISBN:
978-86-7215-454-2
COBISS.CG-ID:
38811920
Bibliografska jedinica:

Ljiljana Đorđević, Stara crnogorska književnost, Bibliografije i katalozi izdanja, 6, Odjeljenje umjetnosti, 1, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2019.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/mdid
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI