Stara crnogorska književnost

(selektivna bibliografija)
Autor / Autori:
Naslov knjige na stranom jeziku:
Old Montenegrin Literature
(selective bibliography)
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
6
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
1
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
712
ISBN:
978-86-7215-454-2
COBISS.CG-ID:
38811920
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/mdid
Bibliografska jedinica:

Đorđević, Ljiljana, Stara crnogorska književnost, Bibliografije i katalozi izdanja, 6, Odjeljenje umjetnosti, 1, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2019.

Scroll to Top