Statut Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

Statute of the Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
36
Bibliografska jedinica:

Statut Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Ostala izdanja, Izdanja van odjeljenja, nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2002.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/e581
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI