Stogodišnjica Crnogorsko-turskog rata 1876–1878.

Le centenaire de la guerre Turco-Montenegrine 1876–1878
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
27–28. 5. 1977.
Broj knjige u ediciji:
5
Broj knjige u odjeljenju:
1
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
300
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/jx82
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Димо Вујовић: Значај црногорско-турског рата 1876—1878. за друштвено-економски и национално-политички развитак Црне Горе
 2. Ристо Драгићевић: Положај хришћанске раје у Турској и стари планови за ослобођење
 3. Жарко Шћепановић: Политички утицај Црне Горе на подручје Колашина и Затарја од књаза Данила до устанка 1875.
 4. Миомир Дашић: Политичке и социјалне претпоставке сељачког устанка у Горњем Полимљу 1875.
 5. Томица Никчевић: Опште карактеристике спољне политике и међународних акција Црне Горе у току припрема херцеговачког устанка 1875.
 6. Богумил Храбак: Црна Гора и Арбанаси у источној кризи 1875—1878.
 7. Радоман Јовановић: Војно-политичка сарадња Црне Горе и Србије у току црногорско-турског рата 1876—1878.
 8. Петко Луковић: Став Словенаца према црногорско-турском рату 1876—1878.
 9. Милан Ванку: Румунско јавно мнење и Црна Гора 1875—1878.
 10. Славко Мијушковић: Херцеговачки устанак и херцеговачке избјеглице по документима Которског архива
 11. Бранко Бабић: Прилог изучавању положаја херцеговачких избјеглица у Црној Гори 1875—1878.
 12. Ђоко Пејовић: Значај територијалног ширења Црне Горе за њен културни развитак
 13. Новак Ражнатовић: Аустро-Угарска и одлуке Берлинског конгреса о Црној Гори
 14. Новица Ракочевић: Борбе Црногораца за Колашин и исељавање муслимана из Колашина и околине 1878—1886.