Strah od zaborava

Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Priređivač:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
7
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
400
ISBN:
86-7215-011-2
Bibliografska jedinica:

Janko Đonović, Strah od zaborava, Posebni radovi, 7, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1988.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/uaos
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI