Strane književnosti u Crnoj Gori do 1918. godine

Bibliografska građa

Autor / Autori:
Foreign Literature in Montenegro until 1918
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Bibliographic material
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
9
Broj knjige u odjeljenju:
2
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
208
ISBN:
978-86-7215-518-1
COBISS.CG-ID:
21572100
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/2l4g
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI