Strukture i značenja

Crnogorske književne teme
Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
12
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
436
ISBN:
86-2715-096-1
Bibliografska jedinica:

Slobodan Kalezić, Strukture i značenja, Posebni radovi, 12, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1998.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/uhrk
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI