Strukture i značenja

Crnogorske književne teme

Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
12
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
436
ISBN:
86-2715-096-1
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/uhrk
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI