Stvaralački uzori i izazovi (Njegoš. Andrić. Lalić)

Autor / Autori:
Creative Models and Challenges (Njegoš. Andrić. Lalić)
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
117
Broj knjige u odjeljenju:
7
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
316
ISBN:
978-86-7215-362-0
COBISS.CG-ID:
27390224
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/mjb6
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI