Suvremena politička teorija

Autor / Autori:
Contemporary Political Theory
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
140
Broj knjige u odjeljenju:
38
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
180
ISBN:
978-86-7215-418-4
COBISS.CG-ID:
34454800
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/56co
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI