Teme i dileme

Estetički zapisi

Autor / Autori:
Themes and dilemmas
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Aesthetic Records
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
128
Broj knjige u odjeljenju:
35
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
120
ISBN:
978-86-7215-391-0
COBISS.CG-ID:
32093712
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/e18v
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI