The Future has No History

Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
131
Broj knjige u odjeljenju:
45
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
186
ISBN:
978-86-7215-401-6
COBISS.CG-ID:
33091856
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/0432
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI