The Meeting of the Inter-Academy Council for South-East Europe

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Datum održavanja:
7–8. 10. 2004.
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
92
ISBN:
86-7215-157-7
COBISS.CG-ID:
8842256
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/bvbi
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI