Tragom enformela / Branko Filipović Filo / Stevan Luketić

Naslov knjige na stranom jeziku:
Tracing the Path of Informalism / Branko Filipović Filo / Stevan Luketić
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Narodni muzej Crne Gore, Cetinje
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
10
Urednik:
Format:
21 x 26,5 cm
Broj strana:
132
ISBN:
978-86-7215-385-9
COBISS.CG-ID:
31585552
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/0661
Bibliografska jedinica:

Tragom enformela / Branko Filipović Filo / Stevan Luketić, Katalozi, 10, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, Narodni muzej Crne Gore, Cetinje, 2016.

Scroll to Top