Tranzicija post-socijalističkih privreda

Problemi, iskustva, perspektive

Transition of Post Socialist Economies
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Problems, experiences and perspectives
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
24-25. 10. 1996.
Broj knjige u ediciji:
45
Broj knjige u odjeljenju:
19
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
426
ISBN:
86-7215-091-0
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/f4ld
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

I СТРАТЕГИЈЕ ТРАНЗИЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНА ИСКУСТВА

 1. Бранислав Шошкић: ВЛАСНИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА И ПРИВАТИЗАЦИЈА
 2. Милутин Ћировић: ДИЛЕМЕ ОКО ВЛАСНИЧКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ
 3. Олег Богомолов: НЕКИ ПРОБЛЕМИ ДРУШТВЕНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ У РУСИЈИ
 4. Јарослав Немец: ЦЕНТРАЛНИ ЕКОНОМСКИ ПРОБЛЕМ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СЛОВАЧКОЈ
 5. Александар Димитров: ТРАНЗИЦИЈА БУГАРСКЕ ПРИВРЕДЕ У ТРЖИШНУ
 6. Мијат Шуковић: ПРИВАТИЗАЦИЈА САМО ПО ЕКОНОМСКОЈ ПРИНУДИ
 7. Благоје С. Бабић: НЕПРИЛИКЕ С ТРАНЗИТОЛОГИЈОМ
 8. Бранко Медојевић: ТРАНЗИЦИЈА И СВОЈИНСКО ПИТАЊЕ
 9. Владан Јовашевић: КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ ТРАНЗИЦИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПРИВРЕДЕ
 10. Гордана Миловановић: ТРАНЗИЦИЈА ПОСТ-СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ ПРИВРЕДА
 11. Веселин Драшковић: ДИЛЕМЕ И ПАРАДОКСИ ТРАНЗИЦИЈЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
 12. Соња Бјелић: ТРАНЗИЦИЈА ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПРИВРЕДЕ — ДАЛЕКО ОД ПОЧЕТКА ИЛИ ДАЛЕКО ОД ЦИЉА
 13. Катарина Станковић: ДИЛЕМЕ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ
 14. Ђорђе Врцељ: НЕКА СУШТИНСКА ПИТАЊА ПРЕОБРАЖАЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПРИВРЕДЕ

II ТРАНЗИЦИЈА И РАЗВОЈ

 1. Драгутин В. Марсенић: ТРАНЗИЦИЈА И ПРИВРЕДНИ РАСТ
 2. Милица Костић: ТРАНЗИЦИЈА, ПРИВРЕДНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ
 3. Давор Савин: РАЗВОЈНА ПАРАДИГМА ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ
 4. Софија Аџић: РЕАФИРМАЦИЈА УЛОГЕ СЕКТОРСКИХ ПОЛИТИКА У СТРУКТУРНОМ ПРИЛАГОЂАВАЊУ ПРИВРЕДЕ У ПРОЦЕСУ ТРАНЗИЦИЈЕ
 5. Властимир Лековић: ПРЕСТРУКТУРИРАЊЕ ПРИВРЕДЕ КАО УСЛОВ ЕФИКАСНОСТИ ПОСТОСОЦИЈАЛИСТИЧКИХ ПРИВРЕДА

III СПОЉНА ТРГОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ У ПРОЦЕСУ ТРАНЗИЦИЈЕ

 1. Млађен Ковачевић: НУЖНОСТ И ПРОБЛЕМИ ОСТВАРЕЊА ИЗВОЗНО УСМЕРЕНОГ РАЗВОЈА ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ
 2. Марта Базлер-Маџар: ТРАНЗИЦИЈА И ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ
 3. Вјера Радовић: ПРИВРЕДНА РЕФОРМА КАО УСЛОВ ПРИВРЕДНОГ И ДРУШТВЕНОГ ОПОРАВКА
 4. Верољуб Дугалић: СПОЉНА ЗАДУЖЕНОСТ КАО ОГРАНИЧАВАЈУЋИ ФАКТОР УСПЕШНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ
 5. Радован Ковачевић: РЕФОРМИСАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ — ИСКУСТВА И ПЕРСПЕКТИВЕ
 6. Емилија Вуксановић: УЛОГА ЦЕНТРАЛНИХ БАНАКА У ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА ПЛАЋАЊА ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ

IV НЕКА ПИТАЊА ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

 1. Љубомир Маџар: ИНТЕРНО ДЕОНИЧАРСТВО КАО АЛТЕРНАТИВА У СТРАТЕГИЈИ ВЛАСНИЧКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ
 2. Гвозденија Бoгeтић: ОРГАНИЗАЦИОНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА — СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
 3. Петар Ђукић: ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ПОДСТИЦАЈ ТРАНЗИЦИЈЕ — КООРДИНАТЕ ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКОГ ПРЕОБРАЖАЈА
 4. Данило Шуковић: ЕКОНОМСКЕ НЕЈЕДНАКОСТИ И ТРАНЗИЦИЈА У ЈУГОСЛАВИЈИ
 5. Љиљана Максимовић: ИЗБОР МОДЕЛА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ — КАО ИЗБОР МОДЕЛА КОНТРОЛЕ УПРАВЕ
 6. Анђелко Лојпур: УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА — ТРАЖЕЊЕ ФОРМУЛЕ УСПЈЕХА
 7. Војислав Јокић: УЛОГА СИНДИКАТА У ТРАНСФОРМАЦИЈИ ПРИВРЕДЕ