Trijaske mikrofacije Dinarida

CRNA GORA, ISTOČNA BOSNA I HERCEGOVINA I ZAPADNA SRBIJA

LES MICROFACIES TRIASIQUES DES DINARIDES
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
LE MONTÉNÉGRO, LA BOSNIE ORIENTALE ET L’HÉRZEGOVINE ET SERBIE OCEIDENTALE
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
4
Broj knjige u odjeljenju:
4
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
258
Bibliografska jedinica:

Smiljka Pantiž-Prodanović, Trijaske mikrofacije Dinarida, Posebna izdanja (monografije i studije), 4, Odjeljenje prirodnih nauka, 4, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1975.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/btt0
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI