Trijumfi i smrti

Autor / Autori:
Les triomphes et les morts
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
9
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
200
COBISS.CG-ID:
624912
Bibliografska jedinica:

Pavle Mijović, Trijumfi i smrti, Posebna izdanja (monografije i studije), 9, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1992.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/kiho
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI