Trinaestojulski ustanak

Predmet nauke i umjetnosti

The Thirteenth July’s Uprise
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
A subject of science and art
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
11–12. 07. 1991.
Broj knjige u ediciji:
28
Broj knjige u odjeljenju:
12
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
412
ISBN:
86-7215-025-2
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/tybn
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Редакциони одбор
 2. Димитрије Димо Вујовић: НЕКИ ПРОБЛЕМИ ИЗУЧАВАЊА 13-ЈУЛСКОГ УСТАНКА ЦРНОГОРСКОГ НАРОДА 1941. ГОДИНЕ
 3. Милија Станишић: ПРОДУБЉИВАТИ САЗНАЊА О ТРИНАЕСТОЈУЛСКОМ УСТАНКУ
 4. Бранко Петрановић: 13-ЈУЛСКИ УСТАНАК КАО ЕВРОПСКИ ФЕНОМЕН
 5. Димитрије Димо Вујовић: ЈУГОСЛОВЕНСКА ДИМЕНЗИЈА 13-ЈУЛСКОГ УСТАНКА 1941.
 6. Душан Ичевић: ТРИНАЕСТОЈУЛСКИ УСТАНАК — НОВА ПОТВРДА ЦРНОГОРСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА
 7. Бошко Брајовић: О НЕКИМ ПРАВНИМ АСПЕКТИМА ИТАЛИЈАНСКЕ ОКУПАЦИЈЕ И УСТАНКА У ЦРНОЈ ГОРИ 1941. ГОДИНЕ
 8. Шербо Растодер: ГРАЂАНСКЕ СТРАНКЕ У ЦРНОЈ ГОРИ И ЊИХОВ ОДНОС ПРЕМА ФАШИЗМУ
 9. Ђуро Вујовић: ТРИНАЕСТОЈУЛСКИ УСТАНАК У ЦРНОЈ ГОРИ У ОДНОСУ НА ДИРЕКТИВУ ЦК КПЈ О УСТАНКУ И НА УСТАНКЕ ОСТАЛИХ НАРОДА ЈУГОСЛАВИЈЕ
 10. Драган Војиновић: ОДРАЗ САМОСВИЈЕСТИ НАРОДА ЦРНЕ ГОРЕ НА МАСОВНОСТ И СНАГУ ТРИНАЕСТОЈУЛСКИХ УСТАНИЧКИХ АКЦИЈА 1941. ГОДИНЕ
 11. Јован Вујошевић: ИЗНЕНАЂЕЊЕ КАО ФАКТОР УСПЈЕХА У ЈУЛСКОМ УСТАНКУ 1941.
 12. Здравко Антонић: ЕХО ТРИНАЕСТОЈУЛСКОГ УСТАНКА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
 13. Ђорђе Пиљевић: САРАДЊА НАРОДА ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЦРНЕ ГОРЕ 1941. У БОРБИ ПРОТИВ ФАШИЗМА
 14. Радомир Булатовић: ЕКОНОМСКА СТРАНА ТРИНАЕСТОЈУЛСКОГ УСТАНКА 1941. ГОДИНЕ
 15. Драгутин Лековић: ФИЛОЗОФСКО ОСМИШЉАВАЊЕ 13-ЈУЛСКОГ УСТАНКА
 16. Ново Вујошевић: ОДРЖАВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА ВРИЈЕДНОСТИ — СЛОБОДА
 17. Тодор Баковић: ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ НЕКИХ ОСОБЕНОСТИ ТРИНАЕСТОЈУЛСКОГ УСТАНКА
 18. Александар Драшковић: ЕТИЧКИ, ИСТОРИЈСКИ И ИДЕОЛОШКИ ПОСТУЛАТИ ЦРНОГОРСКОГ УСТАНИШТВА 1941.
 19. Радомир В. Ивановић: „КОЛО ЗЕМНО И КОЛО НЕБЕСКО” (УСТАНИЧКА ПРОЗА У РОМАНИМА МИХАИЛА ЛАЛИЋА)
 20. Милосав Бабовић: ДВЕ ВИЗИЈЕ ТРИНАЕСТОЈУЛСКОГ УСТАНКА У „ИЗВИДНИЦИ” И „ЛЕЛЕЈСКОЈ ГОРИ” МИХАИЛА ЛАЛИЋА
 21. Душан Вукотић: ТРИНАЕСТОЈУЛСКИ УСТАНАК У ФИЛМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ И НА ТЕЛЕВИЗИЈИ
 22. Павле Мијовић: О СПОМЕНИЧКОЈ СКУЛПТУРИ ПОВОДОМ ПЕДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ТРИНАЕСТОЈУЛСКОГ УСТАНКА
 23. Олга Перовић: МОТИВ УСТАНКА И БОРБЕ ЗА СЛОБОДУ У ДЈЕЛИМА ЛИКОВНИХ УМЈЕТНИКА ЦРНЕ ГОРЕ
 24. Сенка Бабовић-Распоповић: МОТИВ НОБ-а У ЛИКОВНОЈ УМЈЕТНОСТИ ЦРНЕ ГОРЕ 1945–1952
 25. Зоран Лакић: ИСТОРИОГРАФИЈА О 13-ЈУЛСКОМ УСТАНКУ
 26. Бранислав Ковачевић: ТРИНАЕСТОЈУЛСКИ УСТАНАК У ЕМИГРАНТСКОЈ ИСТОРИОГРАФСКОЈ ЛИТЕРАТУРИ
 27. Иван Кустудија: МЕМОАРСКА ГРАЂА О ТРИНАЕСТОЈУЛСКОМ УСТАНКУ У ЦРНОЈ ГОРИ
 28. Раде Делибашић: ТРИНАЕСТОЈУЛСКИ УСТАНАК У УЏБЕНИЧКОЈ ЛИТЕРАТУРИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
 29. Радоња Вешовић: ОКОЛНОСТИ У КОЈИМА ОБИЉЕЖАВАМО ПЕДЕСЕТОГОДИШЊИЦУ 13-ЈУЛСКОГ УСТАНКА У ЦРНОЈ ГОРИ
 30. ДИСКУСИЈА