Tumačenja

Izabrani ogledi

Autor / Autori:
Interpretations
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Selected essays
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
14
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
296
ISBN:
86-7215-130-5
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/y2i7
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI