Tumačenja

Izabrani ogledi
Autor / Autori:
Interpretations
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Selected essays
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
14
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
296
ISBN:
86-7215-130-5
Bibliografska jedinica:

Branko Popović, Tumačenja — Izabrani ogledi, Posebni radovi, 14, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2002.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/y2i7
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI