Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore
(1571–1697) — Knjiga 1 / Tom II

Naslov knjige na stranom jeziku:
Turkish (Ottoman) Sources for the History of Montenegro (1571–1697) — Book 1 / Volume II
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Priređivač:
Broj knjige u ediciji:
10
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
596
ISBN:
978-86-7215-439-9
COBISS.CG-ID:
37026576
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/hdrv
Bibliografska jedinica:

Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore (1571–1697) — Knjiga 1 / Tom II, Istorijski izvori, , Odjeljenje humanističkih nauka, nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2018.

Scroll to Top