U potrazi za pravdom

In Pursuit of Justice
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
178
ISBN:
978-86-7215-377-4
COBISS.CG-ID:
29619984
Bibliografska jedinica:

U potrazi za pravdom, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2016.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/dsst
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI