Umjetnost i angažovanost, Miloš Vušković kao karikaturista

Arts and Engagement, Miloš Vušković as a Caricaturist
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
13
Format:
16 x 23 cm
Broj strana:
28
ISBN:
978-9940-614-30-0
COBISS.CG-ID:
33894672
Bibliografska jedinica:

Umjetnost i angažovanost, Miloš Vušković kao karikaturista, Katalozi, 13, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2017.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/eln3
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI