Usputno o nezaobilaznom

Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
2
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
306
Bibliografska jedinica:

Radovan Zogović, Usputno o nezaobilaznom, Posebni radovi, 2, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1983.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/5zoj
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI