Vizuelna kultura mediteranske Crne Gore

od 15. do 20. vijeka
Autor / Autori:
Visual Culture of Mediterranean Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
From the 15th to the 20th Century
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
167
Broj knjige u odjeljenju:
29
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
426
ISBN:
978-86-7215-501-3
COBISS.CG-ID:
19548676
Bibliografska jedinica:

Saša Brajović, Tatjana Koprivica, Vizuelna kultura mediteranske Crne Gore — od 15. do 20. vijeka, Posebna izdanja (monografije i studije), 167, Odjeljenje humanističkih nauka, 29, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2021.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/sch4
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI