Vizure svjetova

Autor / Autori:
Vizures of worlds
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
19
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
412
ISBN:
86-7215-138-0
COBISS.CG-ID:
5525520
Bibliografska jedinica:

Žarko Đurović, Vizure svjetova, Posebni radovi, 19, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2003.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/ojfh
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI