Vojo Stanić: Slike

Autor / Autori:
Vojo Stanić: Paintings
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Srpska akademija nauka i umetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
20,5 x 24
Broj strana:
146
ISBN:
978-86-7025-613-2
COBISS.CG-ID:
200775692
Bibliografska jedinica:

Vojo Stanić: Slike, Ostala izdanja, Nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2013.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/fhfp
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI