Vrijednosti i mjere

Autor / Autori:
Values and Measures
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
69
Broj knjige u odjeljenju:
18
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
288
ISBN:
978-86-7215-237-1
COBISS.CG-ID:
15831568
Bibliografska jedinica:

Žarko Đurović, Vrijednosti i mjere, Posebna izdanja (monografije i studije), 69, Odjeljenje umjetnosti, 18, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/i6o7
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI